Grundschema för förskola, fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ditt barn börjar i förskola eller fritidshem måste du registrera ett schema. Detta används b la som grund för personalens schemaläggning.

Vid större förändringar t ex som nytt arbetsschema, nytt arbete, byte av typ av placering, separation och delad faktura så ska ett nytt grundschema registreras.

I vardagen så använder förskolorna och fritidshemmen i Härjedalens kommun det digitala systemet Schoolsoft. Där ska vårdnadshavarna planera och registrera barnens vistelsetider och ledighet vecka för vecka.

Det är vårdnadshavarnas arbets- eller studietid som styr barnets vistelsetid på förskola och fritidshem. Barnet deltar i verksamheten under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt restid mellan arbetet och förskola/fritidshem. Detta innebär att när någon vårdnadshavare är ledig, är även barnet ledigt. Vårdnadshavarna har skyldighet att hålla överenskomna tider och snarast anmäla förändrat behov av omsorgstid, till exempel vid arbetslöshet och ändrade arbetstider. Förskolebarn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. Verksamheten och rektor avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs. För mer information läs häftet ” Avgifter och regler” förskola – förskoleklass – Fritidshem 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa