Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna medborgarförslag

Här lämnar du ditt medborgarförslag.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter, använd istället e-tjänsten "Lämna synpunkter".
Ett medborgarförslag ska:

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan säga ja eller nej till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag och
  • vara till nytta för många.

Uppgifter att ha tillhands

För att lämna ett medborgarförslag behövs

  • E-legitimation för inloggning och signering (BankID, mobilt BankID )
  • Ett förslag som uppfyller nämnda kriterier

Vad händer sedan

Efter att du skickat in ditt förslag bestämmer kommunfullmäktiges presidium om medborgarförslaget får ställas eller inte. Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt hantering av medborgarförslaget.

Sådant som kan påverka den totala ärendetiden för medborgarförslaget är omfattningen av de utredningar som behövs, som underlag för beslut och antal beredande organ som ska fatta beslut om förslaget innan det slutligen kan beslutas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Kommunen ska ha fattat beslut i ärendet senast ett år efter att ärendet väcktes i kommunfullmäktige.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas har du som förslagsställare rätt att yttra dig på sammanträdet.

Ditt förslag blir en offentlig handling

När du skickar ett medborgarförslag till kommunen blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga/ditt förslag blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Hur lämnar du ditt medborgarförslag?

Du kan lämna ditt förslag elektroniskt genom att logga in i denna e-tjänst och skriva under med din e-legitimation.

Du kan också lämna ditt medborgarförslag till Kommunledningskontoret i medborgarhuset eller skicka det till:
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Skriv namn, adress och telefonnummer på ditt förslag och skriv under det. 

Du inte kan skicka in ditt förslag via e-post.  

Mina sidor

På Mina sidor kan du hantera dina kontaktuppgifter.

Du kan inte följa ärendet på Mina sidor. Ärendet hanteras i ärendesystem och avslutas i e-tjänsteportalen.

Du blir kontaktad i ärendet via brev.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa