Idrottsstipendium - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Härjedalens kommuns idrottsstipendium söks av den som vill ha stipendiet. Stipendiaten ska vara bosatt i Härjedalens kommun eller tillhöra och tävla för en förening som har säte i Härjedalens kommun. Stipendiet är på 5 000 kronor och förvaltas av stipendiatens förening.

Idrottsstipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfull idrottsprestation och ska användas till utveckling i idrottsgrenen, till exempel träningsläger eller utrustning. Stipendiaten ska ha ett uppträdande som hedrar henne eller honom och föreningen på och utanför idrottsarenan.

I särskilda fall kan idrottsstipendiet delas ut utan ansökan. Stipendiet kan erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns. Idrottsstipendiat utses av samhällsutvecklingsutskottet.

Utdelning sker på årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa