Oro för barn - anmälan

LÄS MER

OBS! Om du tror att barnet befinner sig i akut fara, ring 112.

Här kan du göra en orosanmälan via e-tjänst om du misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. 

En orosanmälan via e-tjänsten kommer till Individ- och familjeomsorgens mottagning. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag. Vid akut oro utanför kontorstid ring 112 och be att bli kopplad till socialjouren i Härjedalens kommun. 

Våra kontorstider är:

Måndag–fredag klockan 09.00–15.00

Dag före röd dag klockan 09.00–12.00

Helgdagar: Stängt

Som privatperson har du rätt att vara anonym men det underlättar i en eventuell utredning om du säger vem du är. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge namn, telefonnummer och inte heller följa ärendet på Mina Sidor .

Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

Vissa yrkesgrupper har skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller bland annat personal på skolor, socialtjänsten och sjukvården. Om du omfattas av anmälningsskyldigheten kan du inte vara anonym. 

På vår webbplats kan du läsa mer om orosanmälan. Orosanmälan och akut hjälp

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa