Uppsägning av förskole- / fritidshemsplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägningstiden är 60 dagar från det att din uppsägning inkommit till Härjedalens kommun.
Det är först när båda vårdnadshavarna signerat som ärendet skickas in till Härjedalens kommun.
Du har rätt att använda platsen till sista dag i uppsägningen.

Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet kommer till förskolan eller fritidshemmet eller inte. Om platsen sagts upp kan barnet inte få en ny plats inom fyra månader från sista dagen i uppsägningsperioden.

 

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID )

Vad händer sedan

Du får en bekräftelse på att din begäran har inkommit och ett sista vistelsedatum. Du kan hitta denna information via "Mina sidor".

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa