Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolskjuts

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i förskoleklass, grundskolan, grund­särskolan eller gymnasiesärskolan. Huruvida du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har någon funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet.

Läs mer om skolskjuts på Härjedalens webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa