Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolskjuts

I denna e-tjänst ansöker du om skolskjuts på grund av trafikförhållande, funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet. 

För elev i årskurs F-9, som uppfyller avståndskriterierna till anvisad skola, behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts.
Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Huruvida du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har någon funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa