Ansökan om hyresbidrag för gymnasieelev.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hyresbidrag

Elever vid Härjedalens gymnasium kan få hyresbidrag med 25 % av hyreskostnaden, upp till 1 000 kronor per månad.

Eleven tecknar avtal med valfri hyresvärd.

Beviljat hyresbidrag betalas ut 12 månader per år. 

Sista utbetalningen sker i juni det år eleven tar examen. Bidraget är då hälften av den summa som har beviljats.

För att beviljas hyresbidrag måste dessa kriterier vara uppfyllda:

  • eleven är folkbokförd i Härjedalens kommun.
  • eleven är inskriven vid Härjedalens gymnasium.
  • eleven är beviljad inackorderingstillägg.
  • kopia av hyreskontrakt bifogas varje år eleven ansöker om hyresbidrag. Bifoga kopia av hyresavi om hyran har höjts efter att kontraktet skrevs.

Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit hyresbidrag fasas ut, enligt beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020. Utbetalning upphör när eleven inte längre är inskriven som elev på Härjedalens gymnasium. Om du  är skriven i annan kommun än Härjedalen måste du även bifoga inackorderingsbeslutet från din hemkommun.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa