Ansökan om hyresbidrag för gymnasieelev.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hyresbidrag

Härjedalens kommun lämnar bidrag med 25 procent av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1000 kronor per månad. Eleven tecknar avtal med valfri hyresvärd.

Rätt till hyresbidrag gäller för elever folkbokförda i Härjedalens kommun och inskrivna på Härjedalens gymnasium, som är beviljade inackorderingstillägg.

Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit hyresbidrag fasas ut, enligt beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020. Utbetalning upphör när eleven inte längre är inskriven som elev på Härjedalens gymnasium.

Kopia på hyreskontrakt måste bifogas din ansökan.

Om du  är skriven i annan kommun än Härjedalen måste du även bifoga inackorderingsbeslutet från din hemkommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa