Ansökan om hyresbidrag för gymnasieelev.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hyresbidrag

Elever vid Härjedalens gymnasium kan få hyresbidrag med 25 % av hyreskostnaden, max 1 000 kronor per månad.

Eleven tecknar avtal med valfri hyresvärd.

Beviljat hyresbidrag betalas ut för 12 månader per år. 

Utbetalningsdatum är kring den 25 varje månad utom i juli och augusti. Hyresbidraget för juli och augusti betalas ut samtidigt som hyresbidraget för september.

Sista utbetalningen sker i juni det år eleven tar examen. Bidraget är då hälften av den summa som har beviljats.

För att beviljas hyresbidrag måste dessa kriterier vara uppfyllda:

  • eleven är folkbokförd i Härjedalens kommun.
  • eleven är inskriven vid Härjedalens gymnasium.
  • eleven är beviljad inackorderingstillägg.
  • kopia av hyreskontrakt bifogas varje år eleven ansöker om hyresbidrag. Bifoga kopia av hyresavi om hyran har höjts efter att kontraktet skrevs.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa