Anmälan till tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att ställa sig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten.

Förutsättningar

 • Tomterna är avsedda för bostadshus och du ska bo där permanent
 • Du får din köplats från och med det datum då avgiften betalats in.
 • Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.
 • Din köplats är personlig och kan inte överlåtas. Köplatsen kan dock överlåtas till medsökande vid separation eller dödsfall.
 • Det är ditt ansvar att se till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till dig

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande uppgifter för att kunna genomföra din ansökan

 • bankid
 • namn
 • adressuppgifter
 • personnummer
 • hemtelefonnummer eller mobiltelefonnummer
 • namn och adressuppgifter på eventuell medsökande
 • e-postadress
 • vilket område du är intresserad av

Vad händer sedan

Härjedalens kommuns handläggare tar emot din ansökan. Ditt ärende hittar du på 'Mina Sidor' i e-tjänsteportalen. När du betalat in avgiften placeras du i tomtkön. 

Anmälningsavgiften är 400 kronor. Det kostar 400 kronor per år att stå kvar i tomtkön. Årsavgiften faktureras.

Betala in anmälningsavgiften, 400 kr,  till kommunens bankgironummer 251-5294 och ange "Tomtköavgift" och ditt namn.

 

 

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa