Inkomst- och kostnadsuppgifter för beräkning av hemvårdsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst Inkomstförfrågan för vård och omsorg

Kommunen tar ut avgift för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning som har beslut grundat på socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. Här lämnar du uppgifter för beräkning av ditt avgiftsutrymme.

 

  • Du måste vara folkbokförd i Härjedalens kommun.
  • Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation (bank-id). Om du saknar e-legitimation (bank-id), kontaktar du din bank. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller om du har skyddade personuppgifter kan du skicka in inkomstförfrågan på blankett istället. Blankett hittar du på vår webbplats, Länk till blanketten
  • Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om inkomster och bostadskostnad. Inkomsten för makar/registrerade partners beräknas tillsammans. För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig.
  • Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.

Handlingar som ska bifogas:

  • Registerutdrag om ställföreträdarskap vid god man eller förvaltare
  • Kopia på senaste arvodesbeslut
  • Senaste årsbesked som styrker boräntekostnaden
  • Kopia på hyresavi

Mer information om avgifter för vård och omsorg

Du kan läsa mer om avgifter för vård och omsorg på vår webbplats, Länk till webbplatsen

 

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från  handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa