Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

 • Du som studerar heltid på en kommunal gymnasieskola.
 • Du som är folkbokförd i Härjedalens kommun har rätt till inackorderingstillägg från kommunen.
 • Du kan få tillägget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  

Studier vid fristående skola, en skola som ej är kommunal

 • Du som går på ett fristående gymnasium ska söka bidrag från Centrala studiestödsnämnden, CSN.  

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingstillägg:

 • Som regel ska du ha minst 60 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på
  över 2 timmar per dag.
 • Du ska vara inackorderad på studieorten och detta ska styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.  

För vilken period får man inackorderingstillägget?

 • Under den tid utbildningen varar får du tillägget, dock högst i 9 månader (september-maj). 

När ska ansökan lämnas in?

 • En gång per läsår ska ansökan lämnas in. Tänk på att skicka in din ansökan i tid. Senast den 7 september ska din ansökan vara inlämnad om vi ska kunna betala ut tillägget till dej i september.
  Kopia på hyreskontrakt ska bifogas varje gång du ansöker.

Vilka datum betalas tillägget ut?

 • Den 25:e varje månad eller närmast föregående vardag betalas tillägget ut.  

Hur betalas tillägget ut?

 • Utbetalningar görs via SUS, vilket innebär en säkrare och snabbare utbetalning.
  SUS är Swedbanks tjänst för utbetalningar. Du behöver inte vara kund i banken för att registrera ditt konto.
 • Du anmäler ditt konto med e-legitimation på Swedbanks hemsida och utan e-legitimation på ett Swedbankkontor. Detta gäller oavsett vilken bank du är kund hos.
 • Här kan du anmäla konto till SUS på Swedbanks hemsida.

Information om ansökan och tillägget

 • Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
 • Ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet ska bifogas ansökan varje år du söker tillägget.
 • Lämnar du vilseledande uppgifter i ansökan blir du återbetalningsskyldig av utbetalt inackorderingstillägg.
 • För elev som är omyndig är det vårdnadshavaren eller förmyndaren som blir återbetalningsskyldig.
 • Du blir också återbetalningsskyldig om du inte meddelar förändringar som påverkar inackorderingstillägget.
  Förändringar kan vara exempelvis ogiltig frånvaro, om man byter från kommunal gymnasieskola till fristående skola eller börjar studera på deltid istället för på heltid.
 • Får du indraget studiestöd från CSN blir även inackorderingstillägget indraget och du måste göra en ny ansökan när du börjar studera igen.
 • Du kan få inackorderingstillägget för innevarande läsår i efterhand. Då måste din ansökan ha kommit in via e-tjänsten senast den 30 juni samma år.

Uppgifter att ha tillhands när du gör ansökan i e-tjänsten:

 • Bank-lD
 • Uppgifter om utbildning (skolans namn, vilken ort skolan finns på och vilket program du ska gå samt vilken klass)
 • Hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet 

Vad händer sedan?

 • Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.
 • Du kan följa, få återkoppling och kontakta handläggaren via "Mina sidor" här i e-tjänsten.
 • Beslut om inackorderingstillägget kan du se på "Mina sidor" här i e-tjänsten. Beslutet meddelas inte på annat sätt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa