Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

 • Du som studerar heltid på en kommunal gymnasieskola.
 • Du som är folkbokförd i Härjedalens kommun och uppfyller villkoren för att få tillägget.
 • Du kan få tillägget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  

Studier vid fristående skola, en skola som ej är kommunal

 • Du som går på ett fristående gymnasium ska söka bidrag från Centrala studiestödsnämnden, CSN.  

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingstillägg:

 • Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (din
  folkbokföringsadress). Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg
  enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd
  effektiv restid på över 2 timmar per dag. Gång och väntetid räknas inte in i tiden.
 • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress. Hyresavtal eller köpekontrakt ska bifogas ansökan varje gång du söker.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare som är bosatt på samma adress som du är inackorderad.
 • Du ska vara mottagen i första hand till en kommunal gymnasieskola.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du byter program efter att skolan har startat eftersom du då automatiskt blir mottagen i andra hand. Undantaget är om du byter till ett program på Härjedalens gymnasium, då fortsätter du att vara antagen i första hand. Undantagen är också om du blivit mottagen i första hand på grund av särskilda skäl och du byter till ett program där du också skulle ha blivit mottagen i första hand på grund av särskilda skäl.
 • Första utbetalningen sker tidigast i slutet av september.
 • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din utbildning men du måste söka inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget och andra bidrag.
 • Dras ditt studiestöd från CSN in, dras även inackorderingstillägget in. Tänk på att även andra bidrag som din familj får, till exempel bostadsbidrag och flerbarnstillägg, kan påverkas.
 • Bidragsbrott polisanmäls.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår och hyreskontrakt ska bifogas varje gång du söker.

För vilken period får man inackorderingstillägget?

 • Under den tid utbildningen varar får du tillägget, dock högst i 9 månader (september-maj). 

När ska ansökan lämnas in?

 • En gång per läsår ska ansökan lämnas in. Tänk på att skicka in din ansökan i tid. Senast den 7 september ska din ansökan vara inlämnad om vi ska kunna betala ut tillägget till dej i september.
  Kopia på hyreskontrakt ska bifogas varje gång du ansöker.

Vilka datum betalas tillägget ut?

 • Den 25:e varje månad eller närmast föregående vardag betalas tillägget ut.  

Hur betalas tillägget ut?

 • Utbetalningar görs via SUS, vilket innebär en säkrare och snabbare utbetalning.
  SUS är Swedbanks tjänst för utbetalningar. Du behöver inte vara kund i banken för att registrera ditt konto.
 • Du anmäler ditt konto med e-legitimation på Swedbanks hemsida och utan e-legitimation på ett Swedbankkontor. Detta gäller oavsett vilken bank du är kund hos.
 • Här kan du anmäla konto till SUS på Swedbanks hemsida.

Information om ansökan och tillägget

 • Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
 • Ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet ska bifogas ansökan varje gång du söker tillägget.
 • Lämnar du vilseledande uppgifter i ansökan blir du återbetalningsskyldig av utbetalt inackorderingstillägg och du kan bli polisanmäld för bidragsbrott.
 • För elev som är omyndig är det vårdnadshavaren eller förmyndaren som blir återbetalningsskyldig.

Uppgifter att ha tillhands när du gör ansökan i e-tjänsten:

 • Bank-lD
 • Uppgifter om utbildning (skolans namn, vilken ort skolan finns på och vilket program du ska gå samt vilken klass)
 • Hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet 

Vad händer sedan?

 • Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.
 • Du kan följa ärendet, få återkoppling och kontakta handläggaren via "Mina sidor" här i e-tjänsten.
 • Beslut om inackorderingstillägget kan du se på "Mina sidor" här i e-tjänsten. Beslutet meddelas inte på annat sätt.

Bidragsbrott anmäls

 • Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa