Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

 • Du som studerar heltid på en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun har rätt till inackorderingstillägg från kommunen till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  

Studier vid fristående skola, dvs en skola som ej är kommunal

 • Du som går på fristående skola skall söka bidrag från Centrala studiestödsnämnden CSN.  

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingstillägg:

 • Som regel skall du ha minst 60 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på
  över 2 timmar per dag.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten och detta ska styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.  

För vilken period får man inackorderingstillägget?

 • Under den tid utbildningen varar får du tillägget, dock högst i 9 månader (september-maj). 

När ska ansökan lämnas in?

 • En gång per läsår ska ansökan lämnas in. Tänk på att skicka in din ansökan i tid, senast den 7 september om vi ska kunna betala ut tillägget till dej i september.

Vilka datum betalas tillägget ut?

 • Den 25:e varje månad eller närmast föregående vardag betalas tillägget ut.  

Hur betalas tillägget ut?

 • Utbetalningar görs via SUS vilket innebär en säkrare och snabbare utbetalning.
 • Du anmäler ditt konto med e-legitimation på Swedbanks hemsida och utan e-legitimation på ett Swedbankkontor. Detta gäller oavsett vilken bank du är kund hos. Anmälan innebär inte att du blir kund i Swedbank.
 • Här kan du anmäla konto till SUS ”lägg in länk”

Information om ansökan och tillägget

Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.

Ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet ska bifogas ansökan.

Lämnar du vilseledande uppgifter i ansökan, blir du återbetalningsskyldig av utbetalt inackorderingstillägg.

För elev som är omyndig är det vårdnadshavaren eller förmyndaren som blir återbetalningsskyldig.

Detta gäller även vid förändringar som påverkar inackorderingstillägget (exempelvis ogiltig frånvaro, om man byter från kommunal gymnasieskola till fristående skola eller börjar studera på deltid istället för på heltid).
Du kan få inackorderingstillägget för innevarande läsår i efterhand. Då måste din ansökan ha kommit in via e-tjänsten senast den 30 juni samma år.

Uppgifter att ha tillhands när du gör ansökan i e-tjänsten:

 • Bank-lD
 • Uppgifter om utbildning (skolans namn, vilken ort den finns på och vilket program du kommit in på)
 • Hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet 

Vad händer sedan?

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Du kan följa, få återkoppling och kontakta handläggaren gällande ditt ärende på 'Mina sidor' på e- tjänsteportalen.

​​​​​​​Beslut om inackorderingstillägget meddelas inte på annat sätt

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa