Inkomstuppgift för beräkning av förskole- / fritidshemsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID )
  • Inkomstuppgifter för dig och din partner

Du kan via denna länk läsa om vad som räknas som avgiftsgrundande inkomster.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt via denna e-tjänst eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på en fristående förskola)

Det är den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftens storlek.

Om inkomstuppgift uteblir debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa.

Vid gemensam vårdnad - där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov av förskole-/fritidshemsplats - ska båda föräldrarna vara innehavare av förskole-/fritidshemsplatsen. Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som regel har olika behov av förskole-/fritidshemsplats och olika inkomster. Förskole-/fritidshemsplatsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få varsin faktura.

Om en vårdnadshavare säger upp sin del av förskole-/fritidshemsplats betalar den andra vårdnadshavaren hela förskole-/fritidshemsplatsavgiften

Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna in en inkomstuppgift.

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Inom sju (7) arbetsdagar kommer att få en köbekräftelse som du hämtar via "Mina sidor".
Du kommer att få en köbekräftelse via e-post om du valt detta.

Observera att båda vårdnadshavarna måste signera samma ärende innan ansökan kan behandlas.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa