Inkomstuppgift för beräkning av förskole- / fritidshemsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID )
  • Inkomstuppgifter för dig och din partner

Du kan via denna länk läsa om vad som räknas som avgiftsgrundande inkomster.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en redovisning av dina inkomster. 
Inkomstuppgifterna kan följas upp i efterhand. Om inkomstuppgifterna skiljer sig från Skatteverkets uppgifter kan mellanskillnaden regleras i efterskott, som krav eller återbetalning.  

Det är den samlade bruttoinkomsten, inkomsten före skatt, för varje hushåll som ligger till grund för avgiftens storlek. Inkomsttak för maxtaxa från 2024-01-01  är 56 250 kr.

Om inkomstuppgift uteblir får ni betala högsta avgiften enligt gällande maxtaxa.

Vid gemensam vårdnad när föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna ska båda föräldrarna vara innehavare av varsin förskole- eller fritidshemsplats. Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som regel har olika behov av förskole- eller fritidshemsplats och olika inkomster. Förskole- och fritidshemsplatsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få varsin faktura.

Om en vårdnadshavare säger upp sin del av förskole- eller fritidshemsplats betalar den andra vårdnadshavaren hela förskole- eller fritidshemsplatsavgiften.

Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna in en inkomstuppgift för sitt hushåll där eventuella nya sambos inkomst ska räknas med. 

Du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på en fristående förskola.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa