Ansökan till svenska för invandrare SFI / Application to the course in Swedish for immigrants (SFI)

LÄS MER

SFI är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst.

 • Studieväg 1 vänder sig i första hand till dig med mycket kort studiebakgrund.
 • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till dej som är van att studera

Du får studera SFI

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • om du saknar grundkunskaper i svenska språket
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller är EU/ESS medborgare
 • är folkbokförd i Härjedalens kommun

SFI-kurser erbjuds på plats  i Sveg och Hede. I Funäsdalen erbjuds endast utbildning på distans. Det är kursstart en gång i månaden.
 

SFI is an education in Swedish for adults. It is for you who do not have Swedish as a mother tongue. There are three study paths. You get to start on the study path that suits you best.

 • Study route 1 is primarily aimed at you with a very short study background.
 • Study path 2 consists of courses B, C and D.
 • Study route 3 is for those of you who are used to studying.

You get to study SFI

 • from 1 July of the year you turn 16
 • if you lack basic knowledge of the Swedish language
 • has a residence permit in Sweden or is an EU / ESS citizen
 • is registered in the municipality of Härjedalen

SFI is offered on location at Lärcentrum in Sveg and Hede. In Funäsdalen we offer SFI Flex Distance which means that You study online with a teacher available online. The course starts once a month.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa