Beställning av allmänna handlingar, bygglovshandlingar, betygskopior

LÄS MER

I denna tjänst kan du beställa bygglovshandlingar, betygskopior och övriga allmänna handlingar.

Om du vill beställa kopia på flera handlingar eller betygskopior måste du använda tjänsten flera gånger.

Om du vill ta del av begärda handlingar digitalt måste du logga in med e-legitimation (bank-id).

Att tänka på

Eftersökningarna görs manuellt i arkivboxar-här finns ingen databas att slå i.

Alla uppgifter som efterfrågas för respektive handling behövs.

Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 0680-16100

För tryckta kopior och utskrifter av allmänna handlingar tas avgift. Gällande taxa hittar du på Härjedalens webbplats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa