Överenskommelse gällande feriearbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överenskommelsen är en plattform för samarbetet gällande genomförandet av Feriearbete för ungdomar födda 2006 samt folkbokförd i Härjedalens Kommun. Feriearbetet äger rum i 3 veckor inom perioden 19 juni -  18 augusti.

 

Genom feriearbetet erbjuds en ungdom i målgruppen en arbetsplats 6 timmar/dag att under tre veckor få en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och referenser. Arbetsplatsen får en möjlighet att locka blivande arbetskraft och/eller aktiva medlemmar. Ett feriearbete ersätter inte ordinarie anställningar, såsom sommarjobb, semestervikariat m.m.

 

Enskilda överenskommelser

På arbetsplatser där facklig representant finns bör samråd ha skett före placering.

 

Arbetsmiljöansvar

Feriearbete är att likställa med prao eller APU, dock med skillnaden att en ersättning utgår utifrån aktuellt löneläge. Som arbetsledare är det du som är ansvarig för ungdomens arbetsmiljö och skyldig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen mm uppfyller kraven för en säker arbetsmiljö. Det är viktigt att feriearbetaren får kunskap och kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

Mer detaljerad information finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö,

AFS 2012:03, en kortfattad ”beskrivning”. Om arbetsplatsen har ett utsett skyddsombud ska det informeras om att en minderårig kommer att arbeta hos er samt vilka arbetsuppgifter som kommer att utföras. Företagen/föreningen ska tillhandahålla handledare, arbetskläder vid behov, arbets- och skyddsutrustning m.m. till feriearbetare.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa