Dispens att köra snöskoter på snötäckt mark i detaljplanerat område - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leder till och från bostadsområden samt inom bostadsområden tillåts ej. I glesa, planlagda fritidshusområden kan dock enstaka uppsamlingsleder tillåtas genom området under förutsättning att berörd stugägarförening eller motsvarande fattat ett årsmötesbeslut och ansökt om dispens hos Härjedalens kommun, berörda enskilda fastighetsägare i anslutning till det aktuella området skall också ha lämnat sitt medgivande.

Att ha tillhands:

  • Årsmötesprotokoll
  • Ledkarta för aktuellt område
  • Skriftligt medgivande från enskild markägare som kan beröras

I de lokala trafikföreskrifterna för Härjedalens kommun stadgas bland annat följande:

(gäller både inom detaljplanelagt område och andra tätorter med omfattande, tät bebyggelse.)

Utan särskilt tillstånd får terrängskoter ej framföras på följande platser inom Härjedalens kommun:

  1. inom detaljplanelagda områden
  2. inom iordningställda, särskilt utmärkta campingplatser
  3. inom fast markerade teknikbackar i övrigt samt kälkbackar
  4. i skidleder och skidspår (även elljusspår), som försetts med fast markering
  5. i skidspår som i terrängen markerats på sätt som godkänts av polismyndigheten
  6. på gräsbelagda fotbollsplaner och golfbanor, vilka försetts med utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter

 

 

När det gäller barmarkskörning ansöker du om dispens via Länsstyrelsen.

 

 

Hämta dina företagsuppgifter 
Om du är ett företag kan du, via vår e-tjänst, välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.  Så här hämtas dina företagsuppgifter

Ändra uppgifter
För att ändra ändra uppgifter om ditt företag, gå in på verksamt.se. Är du en enskild näringsidkare och  vill ändra folkbokföringsadressen gör du det hos Skatteverket.

 Vad händer sen?
Din ansökan handläggs och skickas ut via mail inom 2 veckor. Om något saknas i den får du återkoppling inom en vecka.  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa