Ansökan om Samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger stöd och hjälp till barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Förutsättningar

Ni som föräldrarna kan ansöka om samarbetssamtal enskilt eller gemensamt men för att det ska kunna genomföras är det nödvändigt att båda föräldrarna medverkar. Detta för att ha möjlighet att upprätta eventuella avtal som kan vara muntliga, skriftliga eller juridiskt bindande. Utifrån barnkonventionen ska även barnsamtal ingå i samarbetssamtalen då barnets röst också ska få utrymme, utifrån ålder och mognad.

Om föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende, umgänge och frågor gällande ekonomi för era gemensamma barn, kan ni ansöka om samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtal är att ni som vårdnadshavare/föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet/barnen och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, inte på att förmå föräldrar att leva tillsammans.

Samtalen är inriktade på: 

  • Hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses
  • Barnets behov i övrigt
  • Framtiden
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Vad händer sen?

När första föräldern fyllt i sina personuppgifter och barnets uppgifter skickas ett mail till den andra föräldern om begäran om signatur.  Den andre föräldern har 14 dagar på sig att signera begäran. När begäran är signerad av båda parter kommer socialtjänsten att kontakta er båda för att komma överens om lämplig tid för samarbetsavtal.

Det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett mejl till den medsökande som får signera. När båda vårdnadshavarna/föräldrarna har signerat skickas ansökan till mottagningen. Därefter kommer vi kontakta er.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa