Registrering / anmälan av livsmedelanläggning

LÄS MER

E-tjänsten är gemensam för Berg och Härjedalens kommuner och finns på Bergs kommuns e-tjänsteportal.

När du startar e-tjänsten dirigeras du till Bergs kommuns e-tjänsteportal.

 

Följande behövs för e-tjänsten