Visselblåsare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid rapportering av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Informationen ska gälla ett arbetsrelaterat sammanhang och röra ett handlande eller en underlåtenhet.

Funktionen ska användas om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan på annat sätt. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller nyckelposition inom Härjedalens kommun och dess bolag. Det kan till exempel vara en högre chef, en VD, en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Härjedalens kommun eller de kommunala bolagen.

Funktionen gäller för Härjedalens kommun, bostadsbolaget Härjegårdar AB och V/A-bolaget Vatten och miljöresurs.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personfrågor som är kopplade till enstaka individer

Vem får anmäla?

Följande personer som är verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om missförhållanden som förekommer i verksamheten:

  1. Arbetstagare, även innan tillträde och efter avgång
  2. Personer som söker eller utför volontärarbete
  3. Personer som söker eller fullgör praktik
  4. Personer som annars utför arbete under verksamhetsutövarens kontroll och ledning
  5. Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  6. Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag och
  7. Aktieägare som är verksamma i bolaget om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.
  8. Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått ta del av eller inhämtat information under tiden i verksamheten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation (bank-id eller Freja eid+)
  • Efter inloggning med e-legitimation får du fråga om anonymitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa