Ansökan om insatser från Individ och familjeomsorgen - Härjedalen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger stöd och hjälp till barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Du kan få stöd från IFO av olika anledningar. Till exempel om du eller någon i din närhet:

  • har ett missbruk.
  • behöver stöd i föräldrarollen.
  • mår dåligt i en relation.
  • blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld.

Ekonomiska svårigheter

Om du har ekonomiska svårigheter kan du läsa mer om försörjningsstöd och ansöka i en särskild e-tjänst genom att tryck på länken, Försörjning och ekonomi

Är du orolig för ett barn eller en vuxen  tryck på länken, Orosanmälan och akut hjälp, för att läsa mer om hur du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan anmäla oro för ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Länkar till information om olika stödsituationer som du kan göra innan du ansöker om stöd.

Centrum mot våld, (För dig som är utsatt för hot eller våld, och dig som utsätter andra för hot eller våld).

boendeenheten Zezam, (För den som tycker att alkohol, droger eller spel tar för stor plats i ens eller närståendes liv)

Barn, ungdomar och familjer, här hittar du

  • Familjerådgivning  (vänder sig till par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter)
  • Föräldraskapsstöd och föräldrautbildning
  • Ungdomsmottagning (för dig mellan 13-22 år)
  • Familjecentraler (familjecentralerna är mötesplatser där du och din familj träffar andra barn och föräldrar)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa