Ansökan om stöd och hjälp för äldre och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Här finns information för äldre.

Här finns information om äldreomsorg för samer.

Här finns information för personer med funktionsnedsättningar.

Vad händer sedan?

Efter att du har ansökt kommer du bli kontaktad av en biståndshandläggare som går igenom din ansökan tillsammans med dig. Handläggaren gör en utredning och bedömer vilket stöd och hjälp du har rätt till. Du får sedan ett beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överlaga det inom 3 veckor efter att du blivit underrättad om beslutet.

Länkar till information som kan vara bra att ha

Information om samt ansökningsblanketter för god man och förvaltare.

Information om stöd till anhörigaDu kan exempelvis vända dig till kommunens anhörigkonsulent för att få information och vägledning i anhörigfrågor. Kontakten är gratis och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Länk till Äldrelinjen ,  riktar sig till dig som är äldre och mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

Länk till Självmordslinjen, är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

Länk till demenscentruminformation om du eller någon i din närhet har drabbats av demenssjukdom.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa