Klagomål på utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, den anpassade grundskolan, gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan  eller vuxenutbildningen? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Enligt 4 kap. skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Härjedalens kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet där kunskaper, utveckling och studiero är i fokus. Målet är en god utbildning i en trygg miljö

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa