Ansökan anslutning till kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Anmälan/ansökan om kommunalt vatten och avlopp ska göras vid nyanläggningar men även efteranslutningar till attefallshus, garage, gäststuga eller liknande.

Ansökan skall vara  Vatten och miljöresurs tillhanda senast sex veckor innan önskad påkoppling.

När du startar e-tjänsten dirigeras du vidare till Vatten&miljöresurs

Frågor om e-tjänsten

Vatten och miljöresurs
kundservice@vattenmiljoresurs.se
tel:010-25 15 315