Medgivande, körning på gräsytor

LÄS MER

Som fastighetsägare medger du att slamtömningsfordon får köra på fastighetens gräsytor vid slamtömning.

När du startar e-tjänsten dirigeras du vidare till Vatten&miljöresurs

Frågor om e-tjänsten

Vatten och miljöresurs
kundservice@vattenmiljoresurs.se
010-25 15 315, telefontid 9-12