Ansökan om förskoleplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Du måste göra en ansökan för varje barn du söker för.  Plats kan erbjudas först när barnet fyllt ett år. 
Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskoleverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum.

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en ansökan.

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID )
  • Uppgift om medsökande (sysselsättning, kontaktuppgifter)
  • Placering (plats, datum)

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Inom sju (7) arbetsdagar kommer du att få en bekräftelse som du hämtar via "Mina sidor".
Noteringen får du på det sätt du valt i e-tjänsten, e-post eller sms.

Observera att båda vårdnadshavarna måste signera samma ärende innan ansökan kan behandlas.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa