Lämna ett förslag- Härjedalsförslaget

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Härjedalens kommun  lämna förslag till  kommunen. Ett förslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det är ett bra sätt att påverka den politik som förs i kommunen. Obs. att de dokument som du eventuellt bifogar blir synbart för kommunens handläggare, och inte i röstningsportalen.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller om du vill göra en felanmälan, som kräver en snabbare hantering, kan du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa