Lämna synpunkter

LÄS MER

Lämna synpunkt

Har du synpunkter på den service eller de tjänster som Härjedalens kommun erbjuder?

För oss i kommunen är det viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Här lämnade synpunkter ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.
Vill du överklaga ett myndighetsbeslut finns information på kommunens webbplats om hur du gör det.

Vad händer sedan

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den vidare till den förvaltning eller verksamhet som ansvarar för frågan.

Får jag svar

Ja, du får svar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon eller e-post. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet

När du skickar en synpunkt till kommunen blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa