Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Härjedalens kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För handläggare i bostättningskommunen

Begäran om tillfällig vistelse i Härjedalens kommun enligt socialtjänstlagen 2a kap 6 § skall inkomma senast 30 dagar innan verkställighet.

Av begäran ska framgå

 • Kontaktuppgifter till handläggare
 • Namn och personnummer på den enskilde
 • Adress och kontaktuppgifter till den enskilde i bosättningskommunen
 • Adress- och kontaktuppgifter i Härjedalens kommun
 • Kontaktperson eller anhörig till den enskilde

Begäran ska innehålla

 • Hemtjänst eller trygghetslarm
 • Period för tillfällig vistelse
  • Från och med datum
  • Till och med datum
 • Beställd tid per månad
 • Faktura- och kostnadsuppgifter
 • Eventuell ytterligare information

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa