Ansökan av modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever från klass 1 i grundskolan till och med gymnasieskolan kan få undervisning i sitt modersmål.
En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

För att undervisningen ska ordnas behöver det finnas minst fem elever som har rätt till och vill få undervisning i det aktuella språket. Det behöver också finns en lärare som är lämplig.

För undervisning i ett nationellt minoritetsspråk finns inget krav på att språket ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet eller att eleven har förkunskaper i språket.  Det behöver inte heller vara fem elever som sökt undervisning i språket.
De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

Det är rektor som beslutar om eleven har rätt till undervisning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (bankid/Freja eid+)
  • Folkbokföring i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa