Specialkost inom förskola, skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Vi erbjuder specialkost utifrån medicinska, fysiska och psykiatriska funktionshinder samt i möjligaste mån anpassad kost av etiska, religiösa och kulturella skäl. För att säkerställa att barnet eller anställd får rätt kost, serveras specialkost av medicinska skäl endast till de som har ett aktuellt läkarintyg.
Alla intyg för specialkost ska förnyas inför varje läsår, även läkarintyg. Anledningen till att intygen behöver förnyas är att behovet kan ha ändrats. Detta gäller ej vid glutenintolerans då det är ett livslångt tillstånd, specialkostintyg ska ändå fyllas i men tidigare utskrivna läkarintyg kan bifogas.

Krav på läkarintyg för specialkost av medicinska skäl
Från och med höstterminen 2020 behöver de barn eller anställda som är i behov av specialkost av medicinska skäl visa upp ett läkarintyg där det framgår vilken typ av kost som behövs. Vi behöver detta för att säkerställa att barnet eller du som anställd får rätt mat.

Hur gör jag som vårdnadshavare för att få ett läkarintyg?
Kontakta Barnmottagningen på Östersunds sjukhus för att få en bedömning och ett intyg. Du kan också kontakta din hälsocentral för att få en remiss till Barnmottagningen.

Behövs intyg vid laktosintolerans?
Inget läkarintyg behövs vid laktosintolerans då vi tillämpar begreppet ”2-gramsgränsen”. Det innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt får uppgå till max 2 gram. Om en maträtt innehåller mer än 2 gram laktos per portion erbjuds laktosfri kost. Vid behov av laktosreducerad kost krävs läkarintyg för barn 1-5 år.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa