Ansökan om fritidshemsplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fritidshem

Kommunen ska erbjuda elever i grundskolan eller förskoleklassen plats i fritidshem så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete och studier. En elev ska även erbjudas fritidshem om hen behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl. Fritidshem erbjuds barn som går i förskoleklass och skola till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Placering i fritidshem är före och efter skoltid samt hela dagar under loven. Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning samt transport till och från fritidshem.

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Inom sju (7) arbetsdagar kommer du att få en bekräftelse som du hämtar via "Mina sidor".
Notering om detta får du på det sätt du själv valt i e-tjänsten, via  e-post eller sms.

Observera att båda vårdnadshavarna måste signera samma ärende innan ansökan kan behandlas.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa