Kulturstipendium - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Härjedalens kommuns kulturstipendium kan sökas av person eller organisation som visat lovande förutsättningar inom det kulturella området. Stipendiaten ska vara bosatt i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturstipendiet är ett arbets-, rese- och studiestipendium och beviljas för ett bestämt ändamål men ges inte till grundutbildning i konstnärligt område. Kulturstipendiet är 5 000 kronor.

I särskilda fall kan kulturstipendiet delas ut utan ansökan. Stipendiet kan erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns. Kulturstipendiat utses av samhällsutvecklingsutskottet.

Utdelning sker på årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa