Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassning

Om du på grund av bestående sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Kommunen ger bidrag till bostadsanpassning i permanentbostäder. Bidraget lämnas till fasta installationer som underlättar det dagliga livet i hemmet, till exempel att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från Härjedalens kommun för att anpassa din bostad. Bidraget går till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Man kan få bostadsanpassningsbidrag till en bostad man själv äger, till en hyresrätt eller till en bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet så behövs fastighetsägarens tillstånd.

Om man regelbundet eller under perioder bor hos en annan person så kan man även ansöka om anpassning av den bostaden.

Lagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Att förbereda

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig .
  • Eventuella ritningar på anpassningen .
  • åtgärdsförslag på anpassning
  • Offert eller kostnadsförslag på anpassning
  • Fullmakt/ förordnande

Mer information på Härjedalens webbplats om bostadsanpassning

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa