Ansöka om bygglov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd

LÄS MER

Miljö och byggärenden hanteras av Härjedalens och Bergs gemensamma miljö- och byggavdelning.

E-tjänsterna är gemensamma för Berg och Härjedalens kommuner och finns på Bergs kommuns e-tjänsteportal.

När du startar e-tjänsten dirigeras du till Bergs kommuns e-tjänsteportal.

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

Uppgifter att ha till hands

BankID

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina ärenden längst upp på sidan inne i e-tjänsten.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Fastighetsbeteckning

När du lämnar in ett ärende till oss så vill vi att du anger en fastighetsbeteckning där du ska göra din åtgärd.

Information om det du vill göra

För att vi ska kunna hantera ärendet du skickar in behöver vi information från dig. Beroende på den åtgärd du vill göra begär vi in olika uppgifter som ytor och färgsättning etcetera.

Ritningar 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar här i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi har tagit fram exempelritningar och handlingar som du kan ta hjälp av för att se vad din ansökan ska innehålla. E-tjänsten kommer att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du vill göra.

Riktlinjer för god bebyggd miljö i Berg- och Härjedalens kommuner

Riktlinjerna är ett förtydligande av de styrande handlingar samt politiska ställningstaganden som är underlag för nämndens bedömning i olika plan- och bygglovsrelaterade frågor.

Läs riktlinjerna här

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av miljö- och byggavdelningen och blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende. 

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Följande behövs för e-tjänsten