Ansökan om tekniskt samråd

LÄS MER

Miljö och byggärenden hanteras av Härjedalens och Bergs gemensamma miljö- och byggavdelning.

E-tjänsterna är gemensamma för Berg och Härjedalens kommuner och finns på Bergs kommuns e-tjänsteportal.

När du startar e-tjänsten dirigeras du till Bergs kommuns e-tjänsteportal.

Information till dig som vill boka tekniskt samråd

I samband med ditt bygglovsbeslut har du fått information om vilka handlingar som behövs för att kunna boka ett tekniskt samråd. Vänligen bifoga samtliga handlingar tillsammans med denna önskan om att boka tekniskt samråd.

Observera att vi endast kan boka en tid för tekniskt samråd om samtliga handlingar har inkommit till bygglovsavdelningen.

Uppgifter att ha till hands

  • BankID
  • Samtliga de handlingar som du har fått information tidigare att du måste bifoga.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Följande behövs för e-tjänsten