Ansökan om slutbesked byggärenden

LÄS MER

Miljö och byggärenden hanteras av Härjedalens och Bergs gemensamma miljö- och byggavdelning.

E-tjänsterna är gemensamma för Berg och Härjedalens kommuner och finns på Bergs kommuns e-tjänsteportal.

När du startar e-tjänsten dirigeras du till Bergs kommuns e-tjänsteportal.

Förutsättningar

I ditt startbesked står det vilka handlingar som du ska lämna in, när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

För att lämna in dina handlingar loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan inne i e-tjänsten.

Handlingar

Alla handlingar som enligt startbeskedet ska lämnas in för slutbesked ska finnas tillgängliga. Handlingarna ska vara i pdf-format.

Vad händer sedan

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden/byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för att ge ett slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.

Mina sidor/uppgifter och mina ärenden

Eftersom detta är en extern e-tjänst som finns i en annan plattform kan du inte använda dig av ovanstående "Mina sidor" eller "Logga in".

Använd istället denna länk för att komma till rätt "Mina uppgifter".

Använd istället denna länk för att komma till rätt "Mina ärenden".

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Följande behövs för e-tjänsten