Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På vår webbplats kan du läsa mer om dödsboanmälan. Läs gärna informationen innan du påbörjar ansökan.

OBS! denna e-tjänst är inte en Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.

                          Inför dödsboanmälan

•    Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation (bank-id). Om du saknar e-legitimation (bank-id), kontaktar du din bank eller klicka på länken i rutan till höger.
•    Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om tillgångar och utgifter.
•    Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar       med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.
•    Du kan få information och beslut via "Mina sidor" istället för via post. Det får du genom att du loggar in med e-legitimation (bank-id) på e-tjänsteportalen.
•    Handlingar som ska bifogas ansökan:
•    Senaste deklarationen eller slutskattebesked (Kan beställas från Skatteverket 0771 567 567)
•    Kapital och räntebesked från banken. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
•    Dödsfallsintyg och släktutredning (Kan beställas från Skatteverket 0771 567 567 eller via begravningsbyrån)
•    Kontoutdrag från dödsdagen och så långt fram som möjligt. Finns inte eventuella inkomster med på kontoutdraget ska dessa redovisas. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
•    Faktura på begravningskostnaderna och eventuell gravsten
•    Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).
•    Namn och adresser till samtliga dödsbodelägare/arvingar
 

Lämna även in följande handlingar om de finns:

•    Värderingsunderlag av eventuellt lösöre: bohag (exempelvis möbler, husgeråd, smycken), bil, båt, moped med mera
•    Testamente eller äktenskapsförord
•    Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa