Ansökan om delning av avgift för förskola och/eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som lever åtskilda, har gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos båda och båda har behov av omsorg kan ansöka om delning av avgiften och platsen.

Delningen innebär att barnets aktuella placering avslutas och två nya placeringar skapas. Vårdnadshavarna blir då var för sig ansvariga för en egen omsorgsplats. Fördelningen av avgiften är alltid 50/50, var och en av vårdnadshavarna blir debiterad för en halv omsorgsplats.

Avgiften beräknas var för sig och baseras på det egna hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av plats kan den del av platsen sägas upp.

Platserna förfogas oberoende av varandra. Båda vårdnadshavarna har eget ansvar för att betala avgiften samt lämna in inkomstanmälan, schema och övriga uppgifter som krävs för den egna platsen. Platserna måste också sägas upp var för sig.

 

Delning av avgiften medges endast under förutsättning att båda vårdnadshavarna signerar ärendet. I de fall där vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet att dela avgiften (signering saknas) ska den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet räknas som platsinnehavare. Avgiften beräknas då på båda vårdnadshavarnas sammanlagda inkomst.

 

För att ansökan ska behandlas krävs att båda vårdnadshavarna var för sig även lämnar in en ny          

- Inkomstanmälan för sitt hushåll

- Grundschema

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa