Lämna samtycke för foto och film

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycket gäller för publicering i Härjedalens kommuns kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material. Bilderna kommer endast att användas i sammanhang där Härjedalens kommun står som avsändare och i syfte att informera om eller marknadsföra kommunen eller platsen Härjedalen. Bilderna kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Samtycke till att bild eller film används vid flera tillfällen innebär att materialet lagras i Härjedalens kommuns bildbank i tre år.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 15 år krävs samtliga vårdnadshavares namnunderskrift.

Du kan när som helst ta kontakt med kommunen om du vill återkalla ditt samtycke eller du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation (bank-id eller Freja eid+)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa